Anabilim Dalı Tanıtımı

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI  

 

1.    Aday öğrenciler neden bizi seçmeli?

Hazırlık sınıfı aday öğrencilerin İngilizce seviyelerini yükseltmeleri adına büyük katkılarda bulunacaktır. Ankara’da üniversite okuyarak çok sayıda resmi ve gayri resmi kurum- kuruluş ve özel sektörde staj yapma imkânı bulabilirler.  Üniversitemizde bulunan diğer mütercim-tercümanlık (Arapça) bölümüne ek olarak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde eğitim veren diğer bölümlerle interdisipliner çalışma ortamını kullanabilirler.  Uluslararası bir üniversite olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversite’sinin çok kültürlü ve çok dilli ortamı aday öğrenciler için zenginlik olacaktır. 

 

2.    Akademik başarılarımız ve faaliyetlerimiz nelerdir?

Henüz kurulmuş bir bölüm olarak an itibariyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bölümümüzün ilk öğrencilerine ‘’merhaba’’ deme hazırlığı içerisindeyiz. Bölüm olarakvizyonumuz; mesleki ve insani manada donanımlı bireyler yetiştiren, mezunlarının saygın kurum ve kuruluşlarca istihdam edilmek üzere tercih edildiği, ulusal ve uluslarası tanınırlığı olan, disiplinlerarası çalışmalarla bilim dünyasına katkılar sağlayan, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak ülkemizin kalkınmasında sorumluluğunun farkında bir bölüm olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda alanında yetkin olan kurucu kadromuz ile birlikte interdisipliner bir lisans programı hazırladık. Öğrencilerimizin bu programdan en etkin şekilde faydalanabilmeleri için bu yıl itibariyle kütüphanemize bölümümüzle ilgili 100’den fazla eser kazandırmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını geliştireceğini düşündüğümüz bir başka akademik faaliyet ise her dönem düzenli olarak çıkacak ve tamamen öğrencilerimizin çeviri deneyim, araştırma, görüş ve önerilerini yansıtacak olan bir e-bültendir. Bu anlamda fakültemizde bulunan Arapça Mütercim Tercümanlık bölümü akademisyenlerimizle ortaklaşa çalışmayı hedeflemiş olup bu yöndeki ilk temaslarımıza başlamak üzere olduğumuzu bildirmek isteriz.

 

3.    Öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar, ve sektörel katkılarımız nelerdir?

Günümüzde yabancı bir dil bilmek ayrıcalık olmaktan çıkıp bir zorunluluk halini almıştır ancak bir dile hakim olmak demek o dilde yazılmış herhangi bir alana ait bir metni çevirebilmek anlamına gelmemektedir. Çeviri çok geniş alanları kapsaması ve farklı disiplinlerin bilgisini gerektirmesinden ötürü zorlu bir süreçtir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, teorik, sistematik ve uygulamaya yönelik çalışmaları ele alarak kaynak ve hedef dil bilgisi açısından alanında yetkin, interdisipliner saha bilgisine ve özellikle de son yıllarda aranan özelliklerden biri olan bilgisayar destekli yazılım kullanabilme yetisine sahip çevirmenler yetiştiren mütercim tercümanlık bölümlerine olan ihtiyaç gerek özel sektör gerekse devlet kurumlarında günden güne artmaktadır. Bölümümüz içerdiği interdisipliner ders programıyla çeviri sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu diplomasi, medya, tıp ve hukuk çevirisi gibi alanlarda bu açığı kapatacak ve ihtiyacı karşılayacak kaliteli ve eğitimli (terminolojiye hakim, disiplinli, uzmanlık alanı içerisine giren konularda araştırma yapmayı bilen ve derin bilgi birikimine sahip) çevirmenler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu anlamda henüz kurulum aşamasında olan tam donanımlı çeviri labaratuvarımız öğrencilerimizin ihtiyaçları olan her an erişimlerine açık olarak dizayn edilmiş ve son yıllarda gelişen çeviri teknolojisi göz önünde bulundurularak gerekli olan ‘’SDL Trados Studio’’ gibi bilgisayar destekli çeviri araçlarını barındıracak şekilde tasarlanmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımızın aynı zamanda eşzamanlı çeviri derslerinin kusursuz gerçekleşebilmesi ve profesyonel çeviri ortamı yaratılması için gereken 2 kişinin birlikte girebileceği çift kulaklıklı ve yalıtımlı kabinler içerecek şekilde dizayn edilmesi planlanmaktadır.Gerekli olan tüm çeviri yazılımları isteyen öğrencilerimizin kendi bilgisayarlarında da kullanabilecekleri şekilde çoklu lisanslı olarak edinilecektir. Bölüm olarak son derece önem verdiğimiz bilgisayar destekli çeviri eğitimiyle sektöre daha verimli ve tutarlı çeviriler kazandırılmak ve işgücü açığını kapatmak hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra bölümümüz akademik personeli, öğrencilerimize gerek staj imkanı sunabilmek gerekse öğrencilerin akademik yetkinliklerini artırabilmelerine yönelik çeşitli workshoplar düzenlemek için bazı kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği görüşmelerine devam etmekte ve bu yöndeki temaslarını geliştirmeyi hedeflemektedir. 

 

4.    Öğrencilerimize yönelik yurt dışı faaliyetlerimiz ve anlaşmalarımız nelerdir?

Bölümümüz yeni kurulduğu için yurt dışı proje ve anlaşma yapma çalışmalarına hız verilecektir. İngilizce bilmenin vermiş olduğu avantajları kullanarak öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yurt dışı Erasmus öğrenci değişim programlarına ve farklı uluslararası projelere dahil olarak farklı kültürlerin ve eğitim ortamlarının yaşamaları teşvik edilecektir.  

 

5.    Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerin iş imkanları nelerdir?

·     Dış İşleri Bakanlığı, 

·     Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

·     Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarına ait ilgili birimler

·     Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, büyükelçilikler, konsolosluklar gibi resmî kurumlar

·     Bankalar, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşlar

·     Mütercim-tercümanlık bölümlerinde akademik kariyer

·     Tercüme büroları

·     Kitapevleri

·     Özel şirketler

·     TV kanalları ve gazeteler, haber ajansları

·     Serbest (Freelance)