Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, lisansüstü eğitim-öğretim alanında, öncelikle Arapça Dilbilgisi, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça Çeviri, Arap Edebiyatı Kültür Tarihi, Endülüs Edebiyatı, Klasik ve Modern Arap edebiyatı ve Çağdaş Arap Lehçeleri üzerine dersler verilmekte, bir yandan da diller ve edebiyatlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmakta, yüksek lisans düzeyinde tezler hazırlanmaktadır.

Bu programda Arap dili ve edebiyatıyla birlikte Arap Kültürü ve Tarihi ele alınarak Klasik ve Modern Arap Edebiyatına ait seçkin eserler incelenip öğrencilerin dönemsel edebiyata hakimiyeti sağlanmaktadır. Modern Standart Arapçanın yanı sıra Orta Doğu’daki belli başlı Arap lehçeleri öğretilerek öğrencilerin sözlü ve yazılı dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın amacı öncelikle üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek, bilimsel araştırma ve yayın yapma konusunda çeşitli alanlarda eğitim vermekle birlikte, aynı zamanda bu programdan mezun olanların Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler, Gümrükler, Büyükelçilik ve Konsolosluklar gibi resmi kurumlarda tercümanlık, uzmanlık vb. dallarda görev alabilmeleri için zemin hazırlamaktır.

Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Müfredatı