Bölüm Hakkında

Bilgi, çağımızda ekonomik bir güçtür. Bilgi artışındaki ivme ve paylaşımındaki hız bilgi kaynağı türlerinin ve bilgi erişim araçlarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Bilgi artık sadece basılı kaynaklarda değil gittikçe artan bir oranda dijital hatta mobil teknolojilerde yer almaktadır. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün amacı; yazılı, basılı veya elektronik her tür ortamdaki bilginin düzenlenmesi, erişimi, yayımlanması ve yeniden kullanılması aşamalarında görev yapacak, çağdaş bilgi hizmetlerinin gelişimine paralel olarak en ekonomik ve etkili çözümlerin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi profesyonellerini yetiştirmektir. Bilgi profesyonelleri, kütüphaneler, müzeler ve arşivler de dahil olmak üzere her türlü bilgi merkezinde geniş bir sorumluluk ve iş alanına sahiptir. Bilgi yönetimi ile ilgili işlemlerin tasarlanması, yönetilmesi, örgütün iş süreçleri ile bütünleştirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi bu sorumluluklardandır. Bölümümüz, söz konusu kurumlardaki basılı kaynakların yanı sıra metin, resim, ses, görüntü içeren her tür bilgi kaynağının dijital ortama aktarılarak gereksinim duyanlara hızlı, kolay ve ekonomik biçimde ulaştırılmasında, kurumsal bilginin değerlendirilmesinde ve etkin olarak kullanılmasında görev alacak, ulusal ve uluslararası alanda teorik, teknik ve mesleki bilgiye sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Üniversitemizin Esenboğa Yerleşkesinde bulunan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Bölümümüzde beş öğretim üyesi, altı araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

 

Misyon

Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri gibi klasik bilgi ve belge sağlayıcı kurumların yanı sıra sanal ortamda yer alan ve üretilen her tür bilgi ve belge erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bölümümüzün misyonu bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının bilgi ve belgeye en hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek üzere mesleki yetkinliğe, yöneticilik becerileri ve iletişim kabiliyetine sahip uzmanlar yetiştirmek, Bilgi ve belge yönetimi için gerekli teorik bilgi alt yapısına sahip olan ve bu birikimini, uygulama esnasında karşılaştığı sorunları analiz edip çözüm üretmede kullanabilen araştırmacılar ve yöneticiler yetiştirmek, mesleki alanda, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini takip edip projeler geliştirmektir.

 

Vizyon

Türkiye, gerek tarihsel arşiv birikiminin zenginliği gerekse büyüyen ekonomik ve sosyal yapısıyla bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam edebileceği nitelikli bir uzman kadroya ihtiyaç duymaktadır. Bölümümüz, uzman bir yönetici kadronun yetişebilmesi için araştırma yapabilecek bilgi alt yapısına sahip, tarihsel bilgi kaynaklarını modern araştırma araçlarıyla kullanabilen ve her tür bilgi kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerini sahaya kazandıracaktır. Bölümümüz, yüksek eğitim ve öğretim standartları ile alanında aranılan, imajı ve saygınlığı yüksek bireyleri mesleğe hazırlayacaktır.