Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Olarak İlk Mezunlarımızı Verdik (10.07.2017)