Hukuk Fakültesi
|

240. Çarşamba Semineri: Günümüz Kredi Problemleri ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

19.3.2023

Sunum kapsamında öncelikle “kredi” kavramı tanımlanarak günümüz kredileşme yöntemlerinden bahsedilecektir. Daha sonra İslam hukukuna göre kredileşmenin esası ve ilgili temel ilkeler ortaya konulacaktır. Ardından günümüz kredi problemlerine İslam hukuku açısından uygun çözüm önerileri ele alınacaktır.