Hukuk Fakültesi
|

239. Çarşamba Semineri: Akademik Personel Bakımından İntihal ve İdari Yaptırımları

12.3.2023

"Akademik Personel Bakımından İntihal ve İdari Yaptırımları" konulu 239. Çarşamba Semineri kapsamında öncelikle intihal kavramı tanımlanacak ve genel anlamda intihal kabul edilen davranışlardan bahsedilecektir. Ardından Türk Hukuku’nda intihale ilişkin düzenleme içeren hukuki metinler incelenecektir. Son olarak ise, intihalin akademik kadrolarda bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu olabilecek idari yaptırımlar ve bu yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar açıklanacaktır.