Hukuk Fakültesi
|

238. Çarşamba Semineri: İslam Ceza Hukukunda Uzlaştırma Kurumu

3.3.2023

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan uzlaştırma kurumunun, dünya üzerinde yaşayan en önemli üç hukuk sisteminden biri olan İslam hukukundaki durumu ceza hukuku perspektifinden incelenecektir. Öncelikle onarıcı adalet kavramı ve uzlaştırma kavramları üzerinde durulacak; ardından İslam ceza hukukunda, uzlaştırma kurumunun anlaşılması için bazı kilit kavramlar izah edilecektir. Uzlaştırma kurumunun hukuki dayanakları ve tarihi gelişiminden bahsedilip son kısımda günümüzdeki uygulamalara değinilecektir.