Hukuk Fakültesi
|

228. Çarşamba Semineri: Stajyer Avukatların Mesleki Eğitimi ve Sosyal Güvenceleri

08/06/2022 Tarihli 7409 sayılı Kanunla Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesine eklenen hüküm kapsamında sigortalı olarak çalışanların ve kamu çalışanlarının avukatlık stajı yapabilmesinin önü açılmıştır. Sunumda, bu düzenleme de göz önüne alınarak stajyer avukatların mesleki eğitim süreçleri ve mevcut durumdaki sosyal güvenceleri incelenecektir.