Faculty of Law
|

Oath Formula

single

Fakültemizden diploma almaya hak kazanan öğrenciler tarafından yapılacak yemin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diploma Yönergesinde düzenlenmiştir:

Diploma Yemini

Madde 16 – (1) Mezuniyete hak kazananlar diploma yemin metnini sesli olarak okuduktan sonra, törenli günlerde Rektör veya görevlendireceği yetkililerden, törensiz günlerde ise Üniversiteye bağlı kurum yetkililerinden diplomalarını alırlar.

(2) Diploma yemin metni “Bu diploma ile bana verilen unvanın onurunu koruyacağıma, yüklediği sorumlulukların tanıdığı yetkilerin her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma, ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma kendimi ve mesleğimi yükseltmeye ve yüceltmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim.” şeklindedir.