Mezuniyet Derecelerine Belirleme Esasları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Derecelerini Belirleme Esasları

•   Bu esasların amacı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından (bundan sonra mezunlar) dereceye gireceklerin belirlenme usullerini ortaya koymaktır.

•   Mezunlar arasından birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri belirlenir.

•   Sekizinci dönemin bütünleme sınavları sonunda oluşacak transkriptte genel akademik not ortalaması (AGNO) en yüksek olan öğrenci fakülte birincisi olarak belirlenir. Fakülte birincisinden sonraki en yüksek AGNO’ya sahip olan ikinci, ikinciden sonraki en yüksek AGNO’ya sahip olan öğrenci de üçüncü olarak belirlenir.

•   Fakülte derecelerinin hesaplanmasına ek ders sınavları dâhil değildir.Ek ders sınavlarına giren öğrenci o dönem için dereceye giremez.

•   Fakülteyi öngörülen 8 dönemden önce bitirmiş olmanın fakülte derecesine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Fakülteyi erken bitirmek dereceye hak kazandırmaz.

•   Dereceye girebilmek için fakülte, en fazla sekiz dönemde bitirilmelidir.

•   Disiplin cezası alan öğrenci dereceye giremez.

•   Bütünleme sınavları da dâhil olmak üzere oluşacak olan genel akademik başarı not ortalamalarının eşit olması hâlinde son sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenci fakülte birincisi seçilir.

•   Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin genel akademik başarı not ortalaması incelenerek okul birincisi tespit edilir.

•   Bu  değerlendirme  sonunda  da  eşitliğin  bozulmaması  hâlinde  ilgili  öğrenciler ve öğrenci konseyi başkanının da katılımıyla yapılacak olan toplantıda fakülte kurulunca kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.

•   Fakülte ikinci ve üçüncüleri içinde eşitlik söz konusu olması halinde fakülte birincisi için söz konusu olan değerlendirme bu dereceler için de uygulanır.