Mevlana Tanıtım

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim eleman ıdeğişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az  hafta, en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim–öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi aşağıdaki üniversitelerle Hukuk Fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyeleri için anlaşma imzalamıştır. 

Tiflis Ivane Javakhishvili State University (Gürcistan):  https://www.tsu.ge/en/

Pukyong National University (Güney Kore): http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do

Cibuti University (Cibuti): http://www.univ.edu.dj/

Abdul Rashid Reshad Instıtute Of Hıgher Educatıon (Afganistan) 

Herat University (Afganistan): https://hu.edu.af/en

H. S. Skoyoroda Kharkıv Natıonal Pedagogical University (Ukrayna) : http://hnpu.edu.ua/

Ecampus University (İtalya)https://www.uniecampus.it/en/university/

K.Zhubanov Aktobe Regional State University (Kazakistan): http://arsu.kz/en/

Al–Farabi Kazakh National University (Kazakistan): http://www.kaznu.kz/en/

University Of Zenica (Bosna Hersek): https://unze.ba/

Yermouk University (Ürdün): https://www.yu.edu.jo/en/

International Islamic University Malaysia  (Malezya): http://www.iium.edu.my/

Odlar Yurdu Universiteti (Azerbaycan): http://www.oyu.edu.az/tr/

Khazar University (Azerbaycan): http://www.khazar.org/