Erasmus Tanıtım

Erasmus programı kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak öğrencilerimizin değişen ve gelişen rekabetçi dünyada yabancı dile hakim global hukukçular olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa'nın değişik ülkelerinden okullarla ortaklık anlaşmaları imzalamaktayız. Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz Avrupa'nın değişik ülkelerindeki öğrenim atmosferini ve farklı kültürleri yaşama fırsatı yakalarken, anlaşmalı okulların öğrencileri de bizim kültürümüzü ve üniversite sistemimii yakından tanıma fırsatı elde etmektedir. Bununla birlikte Erasmus Programı öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri hareketliliğini gerçekleştirerek üniversitelerarası akademik işbirliğin en verimli şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.