Akademik Kadro

Akademik Kadro

Kamu Hukuku

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk

Misafir Öğretim Üyeleri

  • Doç. Dr. Hasan DOĞAN
  • Dr. Hüseyin TURAN
  • Dr. Hilmi BOLATOĞLU
  • Dr. Hüseyin AYDIN
  • Uzm. Dr. Servet Birgin İRİTAŞ
  • Uzm. Dr. Ahmet Hakan DİNÇ
  • Uzm. Psikolog Ömer Recep ARAS