ETKİNLİKLER

Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Erdoğan, 7-8 Kasım 2019 tarihinde ÇASGEM hizmet içi eğitim kapsamında sendikalar hukuku eğitimi vermiştir.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi 176. Çarşamba Semineri- Güncel Bir Yerine Geçme Örneği : Belediyelere Kayyum Atama Başlıklı Sunum Gerçekleştirildi

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi 175. Çarşamba Semineri- Avukatlık Mesleğinde Kariyer: Doğru Başlangıç Başlıklı Sunum Gerçekleştirildi

Detaylı incele

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu Gerçekleştirildi

Detaylı incele
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10