Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Sempozyumu

27 Aralık 2016 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Sempozyumu gerçekleştirildi. Üç oturumda gerçekleşen konferansın açılış konuşması Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şafak Balı tarafından gerçekleştirildi. Ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan’a vekaleten Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ünsal Dönmez konuşmasını gerçekleştirdi. Sayın Dönmez konuşmasında Hukuk bilimcilerinin görevlerine ve hukuk kurallarının oluşumu ve din, ahlak kuralların ayrılışını bilimsel yöntemlerle ortaya koymak zorunda olduğuna değindi.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kılınç’ın başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda Mustafa Nazif Yıldız “Toplumların Gelişmişliği ve Cezalandırma Düşüncesindeki Değişim”; Canan Akyüz ise “Türk Hukukunda Suç ve Cezaların Tarihsel Değişimi ve Hukuk” konulu sunumu gerçekleştirmiştir. İkinci oturumda ise Cahit Yılmaz “Geleneksel Toplumsal Yapılardan, Modern Toplum ve Düşüncesine Geçiş”, Hakan Köylü “Osmanlı Modernleşmesi ve Hukuksal Değişim”, Semra Betül Doğangüzel, “Osmanlı’da Değişen Toplum Yapısı ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Yarışması”, Ramazan Özgür Parlayıcı, “Hukuk Toplum Mühendisliği Aracı mıdır?” konularını sunmuşlardır.  

Üçüncü oturumda ise Fatih Mehmet Uzun “Laiklik, Dünyevileşme ve Hukuk”, Murat Alabaş, “Siyasal İktidar, İdeolojiler ve Hukuk”, Yahya Usman ise “Çağdaş Hukukun Oluşumunda İnsan Haklarının Rolü” konularını sunmuşlardır.