AYBÜ Hukuk Fakültesi Çarşamba Semineri 108–Felsefi Bağlamda Hukuk Öğretimi Sorunsalı