Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Anabilim Dalı

AnasayfaAnabilim DallarıGeleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU

Halk Sağlığı A.D

 

 

 

Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan sonra, 1996/1997 yılında Tianjin Geleneksel Çin Tıbbı Fakültesi'nde okudu. 2005 yılında  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. 2006 yılında Dünya Bankası'nda (Washington DC), 2009 yılında DSÖ-Avrupa (Copenhagen) Bölgesi'nde kısa süreli danışman olarak görev yaptı. 2007-2008 yılları arasında Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda "Uluslararası Sağlık" programını bitirdi, 2011 yılında da Erasmus Üniversitesi'nde "Uluslararası Sağlık ve Politikası Değerlendirmesi" konusunda eğitim gördü. Sağlık Bakanlığı'nda uzun yıllar orta ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2018 yılında Profesör ünvanını almış olup, halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Program Adı

Programa Başvuru Yapabilecek Bölümler

Program Amacı

Fitoterapi

(Doktora)

Tıp Fakültesi lisans diplomasına sahip olmak.

Tıbbi bitkilerin tedavide kullanımını doktora seviyesinde bilecek; bilgileri geliştirecek, kanıta dayalı uygulamaları takip edecek, bilgiyi toplayıp analiz edecek ve eleştirecek; alanı ile ilgili değerlendirme ve tedavi yöntemlerini klinik ve akademik çalışmalarda kullanacak; bilimsel araştırmalar için hipotez kuracak, çalışmanın gerçekleştirilmesi için uygun araştırma yöntemlerini belirleyecek, projeler planlayacak ve projelerde görev alacak, klinik deneyim ile akademik bilgiyi birleştirecek, öğrenim ihtiyaç ve hedeflerini tanımlayacak, planlayacak ve uygulayacak hayat boyu öğrenmeyi hedefleyecek fitoterapi alanında yetkin hekimler yetiştirmektir

Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme

(Yüksek Lisans)

Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Fen veya Fen edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Kimya bölümleri lisans diplomasına sahip olmak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp da kullanılan bitki veya hayvanların tespit edilmesi, bu alanda kullanılan diğer canlıların tespit edilmesi, bilimsel kurallara bağlı olarak adlandırılması, hastalıklara karşı değerli bileşikler içeren veya salgılayan bitki veya hayvanların üretimi ile beraber, bitki ve hayvanlar üzerinde anatomik çalışmalar yapmak, biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler, biyoteknolojik ileri araştırmaların yapılabilmesine ilaveten aktiviteden sorumlu olabilecek maddelerin izolasyonu ve yapı tayinleri, çeşitli biyoaktivite araştırmaları ve biyoteknolojik yöntemlerle tek ve saf etkili bileşiklerin üretilmesi ve bu ürünlerin terapik uygulamaların yarar veya zararlarının daha iyi anlaşılması, insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilmek için kurulmuştur. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılan tıbbi bitkisel veya hayvansal ürünleri tanıyabilen, üretim aşamalarına hakim, biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, yeni geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılabilecek biyolojik kaynaklı materyallerin keşfi için teorik ve pratik olarak gerekli bilgi birikimi ile donatılmış, biyolojik kaynaklı ilaç ve biyoterapötik ürünler sektöründe gereksinim duyulan uzmanlar yetiştirmektir.

Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme

(Doktora)

Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Fen veya Fen edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Kimya bölümleri lisans diplomasına sahip olmak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp da kullanılan bitki veya hayvanların tespit edilmesi, bu alanda kullanılan diğer canlıların tespit edilmesi, bilimsel kurallara bağlı olarak adlandırılması, hastalıklara karşı değerli bileşikler içeren veya salgılayan bitki veya hayvanların üretimi ile beraber, bitki ve hayvanlar üzerinde anatomik çalışmalar yapmak, biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler, biyoteknolojik ileri araştırmaların yapılabilmesine ilaveten aktiviteden sorumlu olabilecek maddelerin izolasyonu ve yapı tayinleri, çeşitli biyoaktivite araştırmaları ve biyoteknolojik yöntemlerle tek ve saf etkili bileşiklerin üretilmesi ve bu ürünlerin terapik uygulamaların yarar veya zararlarının daha iyi anlaşılması, insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilmek için kurulmuştur. Biyoterapötik ürünler araştırma ve geliştirme Doktora programının amacı te mel biyolojik bilgileri kavrayabilen, bitki ve hayvanların üretim tekniklerini ve temel laboratuar araştırmalarını yürütebilen ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde olan uzmanları doktora seviyesinde yetiştirmek ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılan tıbbi bitkisel veya hayvansal ürünleri tanıyabilen, üretim aşamalarına hakim, biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, yeni geleneksel ve tamamlayıcı tıp’da kullanılabilecek biyolojik kaynaklı materyallerin keşfi için teorik ve pratik olarak gerekli bilgi birikimi ile donatılmış, biyolojik kaynaklı ilaç ve biyoterapötik ürünler sektöründe gereksinim duyulan doktora derecesine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

 

Başvuru tarihleri ve şartlar için Tıklayınız

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.