2019 - 2020 Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Burs İlanı

AnasayfaDuyurular

 

T.C.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

İLAN METNİ

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı

 

Üniversitemiz Halk Sağlığı Enstitüsü’ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora öğrencisi alınacaktır.

Alan

Kontenjan

Kabul Şartları

Geleneksel Tıp

(Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme Doktora Programı)

3

1-Fen fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Kimya Bölümleri mezunları

2-Eczacılık Fakültesi mezunları                                            

3-Veteriner Fakültesi mezunları

4-Ziraat Fakültesi mezunları                                   

5-Su Ürünleri Fakültesi mezunları

6- ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak,

7- YDS’den (tüm diller) en az 55 (yetmiş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı gösteren belgeye sahip olmak,

8-Yüksek lisans mezunu olup not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması (Sisteme online başvuru yaparken not ortalamanızı 100 lük sisteme çevirerek giriniz.)

Başvuru İçin Adaylardan İstenilen Belgeler

 

 1. Online başvuru formu (İmzalı olması gereklidir.)

 

Başvuru yapan adayların, online başvuru formunu mutlaka Enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir. Online Başvuru formunu teslim etmemiş olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirlenen şartları sağlıyor olmak.
 3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 4.  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 6. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 7. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)
 8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)
 9.  Her alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında kayıt yaptırmaması durumunda program kapatılacaktır.

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

 

 1. Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarını mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız başvurunuzu online yapınız ve onaylayınız. Online başvuru formunun çıktısını alarak imzalayınız. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına müracaat edebilirler.
 2. Adayların, mülakat sırasında özgeçmişlerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.
 3. Başvuru yaptığı programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların, programa kesin kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilecek ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nden ilişikleri kesilecektir.
 4. Başvuru yapacak adaylar, Lisansüstü Ön kayıt Başvuru Formunda beyan etmiş olduğu bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm yasal sorumluluğun şahsına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 5. Sisteme online başvuru yaparken Yüksek lisans mezuniyet not ortalamanızın transkriptinizde belirtilen 100’lük karşılığını yazınız.)

Not: Transkriptleri harf ve 4’lük sisteme göre olup, yüzlük sistemde karşılığı belirtilmemiş adayların başarı notlarında YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

6. Yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında yapan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesine sahip olmak.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Özgeçmiş
 2. Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Yüksek Lisans not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği
 4. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 5. Lisans not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği
 6. Yabancı dil belgesi,
 7. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. 2 adet vesikalık fotoğraf

Online Başvuru Tarihleri

15 - 27 Ağustos 2019 (Online Başvuru Formları 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Enstitümüze teslim edilmelidir.)

Ön Değerlendirme Sonuçların İlan Tarihi

29 Ağustos 2019 saat 17:00’dan sonra ilan edilecektir.

Doktora  Mülakat Sınavı Tarihi/Saati/Yeri

Sınav Tarihi:03 Eylül 2019

Sınav Saati  :10.00

AYBÜ 15 Temmuz Şehitleri Binası C Blok, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Toplantı Odası

Sonuçların İlanı 

05 Eylül 2019 saat 17:00’dan sonra ilan edilecektir.

Kazananların Kesin Kayıt Tarihi

09 Eylül 2019

Online Başvuru için       https://obs.ybu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.