Yanlış Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyuru

AnasayfaHABERLER

Son dönemlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Anabilim Dalında açılan lisansüstü programlar hakkında gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek, vatandaşlarımıza yanlış bilgi ve uygulamalardan bahseden haberler ortaya çıkmıştır. Anabilim Dalımızda hacamat, akupunktur veya sülük uygulamalarına yönelik herhangi bir yüksek lisans veya doktora programı bulunmamaktadır.

Üniversitemiz Enstitü bünyesinde Bircham International University, Cambridge International University, Near East University gibi yurt dışı eğitim kurumlarında lisansüstü program olarak yer alan Fitoterapi Doktora Programı bulunmaktadır.

Oxford University, The University of Dublin, Université Paris Descartes, Leiden University, Utrect University gibi üniversitelerin Yüksek Lisans programlarında, University College, The University of Mississippi, Sichuan University, Nord Universty, Utrect University vs. yurt dışı üniversitelerin Doktora programlarında yer alan Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme programı bulunmaktadır.

Yine dünya örneklerine bakacak olursak; Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp konusunda lider konumdaki üniversitelerde; The University of Arizona Center for Integrative Medicine, Cleveland Clinic Children’s Center for Pediatric Integrative Medicine, University of Michigan Integrative Family Medicine, Osher Center for Integrative Medicine Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital, Royal London Hospital for Integrated Medicine, Duke Integrative Medicine vb. yapılar ve uygulamalarının olduğu görülmektedir.

            Lisans eğitimi seviyesinde de Tıp Fakültelerinde, A.B.D.’de klinik dönemde, Kanada’da klinik öncesi ağırlıklı olmak üzere tüm eğitim süresince, Almanya’da klinik dönemde, İsviçre’de seçmeli intörn stajı dahil olmak üzere yıllara yayılmış bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere; Avrupa ve A.B.D.’deki üniversitelerin bünyelerinde yer alan ve faaliyet gösteren Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp alanında eğitim, araştırma, yayın ve uygulama faaliyetleri bulunmaktadır. Üniversitelerin görevi de doğruyu ve daha iyiyi ortaya koymaktır. Bu bağlamda bazı kurum ve kuruluşların belirttiği üzere bu alanın bilim dışı olduğunu iddia etmek, bilgisizlik veya kasıtlı düşüncenin ürünü olduğu düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.         

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.