Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Ulusal Devlet ve Toplum Sempozyumu / 9 Haziran 2021

Dr. Ali Zafer Sağıroğlu 9 Haziran 2021 tarihinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından I. Ulusal Devlet ve Toplum Sempozyumu'nda "Covid-19 Pandemi Dönemi ve Sonrası Türkiye’de Göç ve Göçmenler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.