Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Hukuk, Güvenlik ve İnsani Boyutları ile Türkiye’ye Yönelik Afgan Göçü Paneli / 5 Ağustos 2021

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GPM) ve Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) iş birliğinde “Hukuk, Güvenlik ve İnsani Boyutları ile Türkiye’ye Yönelik Afgan Göçü” paneli 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (GPM) Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu’nun moderatörlüğünü gerçekleşen panelde; İran Araştırmaları Merkezi’nden (İRAM) Mehmet Koç, Uluslararası Göç Entegrasyon Sınır Yönetimi Araştırmaları Derneği’nden Dr. Aydoğan Asar ve Afghanistan Civil Service Institute’den Dr. Hedayet Siddiqi değerli görüşleriyle katkı verdi.