Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Oxford Üniversitesi'nde TurkMis Çalıştayı

TukMis Çalıştayı

Üniversitemiz Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU, Üniversitemiz ve COMPAS-Oxford Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Kabul, Ekonomi ve Yönetim" başlıklı çalıştaya oturum başkanı ve "Suriye Krizi ve Suriyelilerin Türk Dış Ticaretine Etkileri" başlıklı sunumu ile katılımcı olarak katkıda bulunmuştur.