Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı / 15-17 Aralık 2018

Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı

IFOMWork

Üniversitemiz, Merkez'imiz (GPM) ve Genç-Türk Kızılayı işbirliğinde “Genç-Göç-Uyum” “Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar, Gençlik Çalıştayı” başladı. 15-17 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe AYBÜ GPM Müdürü Dr. Ali Zafer Sağıroğlu iştirak etti. Dr. Sağıroğlu, etkinliğin birinci gününde bildiri sunumu ve oturum başkanlığı yaparak, ikinci gün ise seminer vererek ve toplumsal uyum ve göç yönetimi çalıştayına moderatörlük yaparak programa katkı sundu.