Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Almanya ve Türkiye Belediyeler Birlikleri Arasındaki İş Birliğini Artırmaya Yönelik Uluslararası Konferans / 15 – 18 HAZİRAN 2020

Merkezimiz, Almanya ve Türkiye Belediyeler Birlikleri Arasındaki İş Birliğini Artırmaya Yönelik Uluslararası Konferansta Görev Aldı 

Almanya belediyeler birliği ve Türkiye belediyeler birliği ortaklığında Türkiye’nin farklı Büyükşehir belediyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Türk- Alman Kardeş Şehirler Konferansı sanal ön çalıştayında (15 – 18 HAZİRAN 2020) Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu çalıştayın raportörlerinden biri olarak görev almıştır.

200 yüzü aşkın katılımcının iştiraki ile gerçekleşen toplantılarda Pandemi sürecinde olumsuz biçimde etkilenen kırılgan grupların belediyeler tarafından nasıl desteklenebileceği konusunda görüş alışverişi yapılmış ve yıl sonunda büyük çaplı bir konferansın düzenlenmesine karar verilmiştir.