Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Uluslararası Mülteci ve Ülke İçi Yerinden Edilmiş İnsanlar Sempozyumu (Webinar) / 4 Kasım 2020

Merkez müdürümüz Dr. Ali Zafer Sağıroğlu Afganistan Dünya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Mülteci ve Ülke İçi Yerinden Edilmiş İnsanlar” başlıklı webinar sempozyumuna katıldı. Amerika, İngiltere, Almanya ve Hindistan’dan birçok araştırmacı ve akademisyenin katılım gösterdiği etkinlikte Merkez Müdürümüz, “Mülteci Çocukların Okula Erişimi: Türkiye’deki Suriyeli Öğrenciler” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.