Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Toplum ve Hareketlilik Konferansı / 2 Nisan 2021

Toplum ve Hareketlilik Konferansı / 2 Nisan 2021

Merkez Müdürümüzü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu, 02 Nisan 2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen "Serbest Kürsü Konuşmaları" kapsamında "Toplum ve Hareketlilik" başlıklı bir konferans vermiştir.