Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Göç Sosyolojisi Seminerleri / 20 Şubat -10 Nisan 2021

single

Göç Sosyolojisi Seminerleri

Merkez Müdürümüz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu tarafından Göç Araştırmaları Vakfı’nda (GAV) düzenlenen 8 haftalık Temel Eğitim Programı kapsamında “Göç Sosyolojisi” başlığı altında 20 Şubat 2021-10 Nisan 2021 tarihleri arasında bir seminer dizisi gerçekleştirilmiştir. Seminerler kapsamında göç sosyolojisinin temel kavramları ve teorilerinin yanı sıra ülkemizdeki ve dünyadaki insan hareketlilikleri ve göç politikaları kavramsal ve kuramsal çerçevede tartışılmıştır.