Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

AYBÜ GPM Akademik Yazım ve Sunum Semineri: Teori ve Uygulama Kursu / 4 Nisan - 16 Mayıs 2018

"AYBÜ GPM Akademik Yazım ve Sunum Semineri: Teori ve Uygulama Kursu" tamamlandı

Üniversitemiz Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GPM) organize ettiği “Akademik Yazım ve Sunum Semineri: Teori ve Uygulama Kursu” 7 haftalık eğitim sürecinin ardından sona erdi.

AYBÜ GPM’de Misafir Araştırmacı ve Hiroşima Üniversitesi Öğretim Üyesi  Dr. Hidayet Sıddıkoğlu’nun sunumlarıyla 4 Nisan - 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında sırasıyla “Araştırma Tanım ve Yöntemleri, Veri Toplama Yöntemleri, Birincil Veri Toplama Teknik ve Yöntemler, Akademik Yazım Teknikleri, Araştırma Önerisi, Akademik Sunum” konuları üzerinde duruldu. Son hafta yapılan “Atölye Çalışması” yla kurs tamamlandı.

Akademik yazım ve sunum semineri-teori ve uygulama kursunun katılımcıların gelecek akademik hayatlarına katkı sağlayacağını umar, başarı dileklerimizi sunarız.

 

Kursun İçeriği

Eğitmenler:

Dr. Öğretim Üyesi Barış Alpaslan - AYBÜ Öğretim Üyesi (Manchester University ve Australian National University ile mensubiyeti bulunmaktadır)

Dr. Hidayet Sıddıkoğlu - AYBÜ GPM Misafir Araştırmacı (Hiroşima Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Katılımcılar

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen akademisyen, öğrenci ve araştırmacı.

Amaç ve İçerik:

Bu seminerin amacı, lisansüstü düzeyde sosyal bilimler alanında araştırma ve sunum becerilerini geliştirmektir. Bu seminerin her araştırmacının bilimsel araştırmasının altında yatan araştırma gündeminin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sunulmasına yönelik olması hedeflenmektedir. Bu seminer eğitimi ile birlikte araştırmacıların;

- Sosyal bilimler alanındaki araştırma projesinin niteliği konusunda ayrıntılı bir bilgi sahibi olmaları,

- Araştırma önerisi formunda makale yazma becerisi kazanmaları,

- Akademik sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları,

- Atölye çalışması ile araştırmacılara uygulama yapma imkanı sunularak akademik yazım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Takvimi

1.Hafta

4 Nisan

Araştırma Tanım ve Yöntemleri: araştırma türü, amaç, problem, metodoloji

2.Hafta

11 Nisan

Veri Toplama Yöntemleri: İkincil veri kaynakları; literatür taraması, amaç ve niteliği, türü, analiz ve alıntı (doğrudan atıf, yorumlama, özet)

3.Hafta

18 Nisan

Birincil Veri Toplama Teknik ve Yöntemler: saha araştırma metot ve teknikler, nitel ve nicel, gözlem, röportaj, anket 

4.Hafta

25 Nisan

Akademik Yazım Teknikleri: akademik yazımın önemi; düzen, plan ve üslup; intihal 

5.Hafta

02 Mayıs

Araştırma Önerisi: amaç, kapsam, önem ve biçim

6.Hafta

09 Mayıs

Akademik Sunum: amacın ve hedef kitlenin tespit edilmesi; görsel araçlar, hazırlık faaliyeti, sunum esnasında gelebilecek muhtemel soruların üstesinden gelme 

7.Hafta

16 Mayıs

Atölye Çalışması