Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Genel Bilgi

AYBÜ Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ GPM)

Farklı disiplin alanlarının imkânlarından yaralanarak bilimsel ve akademik nitelikte faaliyet alanlarına yönelik araştırma yapmak, bunlara yönelik politika ve strateji önerileri geliştirmek amacıyla (29320 sayı ve 08 Nisan 2015 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar uyarınca) AYBÜ bünyesinde kurulmuştur.

Bu kapsamda GPM’nin faaliyet alanları;

Türkiye’ye veya Türkiye’den dış ülkelere yönelik veya Türkiye’nin içinde meydana gelen göç ve insan hareketliliklerini izlemek, takip etmek; bu konularda araştırmalar, projeler hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak.

İç, dış, zorunlu, gönüllü göçler, kitlesel ve genel insan hareketlikleri, iş ve işçi hareketlilikleri gibi göç ve insan hareketliliği olgusunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel ve akademik faaliyetler yürütmek.

Amaçları kapsamında staj ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

Göç ve insan hareketliliği konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

Göç ve insan hareketliliği konusunda politika karar mekanizmalarına görüş ve önerilerde bulunmak.

Diğer ilgili aktörler ile birlikte ortak veya münferit seminer, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, kongre, forum ve benzeri düzenlemek ve bunlara iştirak etmek.

Göç ve insan hareketliliği konularında arşiv ve kütüphane oluşturmak.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde yerli ve yabancı uzmanlara çalışma imkânı sunmak.

Amacına yönelik sertifika programları düzenlemek.