Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Merkezimiz "Uyum Buluşmaları" İstişare Toplantısına Davet Edildi

single

Merkezimiz, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde ülkemizdeki yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu arttırmak,  uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine  ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, doğru bilinen yanlışlarla ilgili olarak yanlış algıların önüne  geçmek amacıyla 11.03.2022 Cuma günü saat 11.00'de Wyhndham Ankara Hotel'de düzenlenen "İl Geneli Değerlendirme ve İstişare Toplantısı / Uyum Buluşması" etkinliğine davet edildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Ankara Valiliği, T.C. Göç İdaresi Başkanlığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği toplantıda merkezimizi Dr. İbrahim Halil Yılmaz ve Arş. Gör. Ramazan Ünsal temsil etti.

Buluşmada Ankara'daki yabancıların genel durumu ve Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğünün yürütmüş olduğu faaliyetler, Türkiye'de göç ve uyum, yabancıların yasal kalış statüleri, hak ve yükümlülükleri ve işgücü piyasasına erişimleri gibi konular ele alınırken günün sonunda katılımcılar merak ettikleri konular hakkında yetkili kişilere sorularını yönelttiler. 

11 Mart 2022