Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Lisansüstü Eğitime Yönelik Akademik Yazım Teknikleri ve Yöntem Kursu

 

Kursun içeriği: Bu kursta öncelikle bilimsel araştırmanın teorik temelleri, nicel ve nitel araştırma desenlerine yer verilecektir. Daha sonra bilimsel araştırma sürecinin her bir basamağına (Problemi Tanımlama ve Araştırma Problemi, Literatür Taraması, Değişkenler ve Değişken Türleri, Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltılar-Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar-Kısaltmalar) ayrı ayrı odaklanılacaktır. Ayrıca bilimsel araştırma sürecinin önemli bir parçası olan evren-örneklem, veri toplama araçları ve veri analizi süreçleri de ele alınacaktır. Son olarak bilimsel bir çalışmada yer alan bulgular, yorum/tartışma, sonuç, öneriler ve özet gibi diğer bölümlere de odaklanılacaktır. Kurs çeşitli araştırma örneklerinin değerlendirileceği atölye çalışması ile sona erecektir.

 

Ders günleri ve saatleri: 17 Mayıs-22 Haziran 2022 tarihleri arasında salı ve çarşamba günleri 18.00 – 20.00 saatleri arasındadır.

 

Kurs ücreti: 400 TL (AYBÜ’de öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine %25 indirim yapılacaktır)

 

Eğitmenler:

Dr. Hidayet Sıddıkoğlu - AYBÜ GPM Misafir Araştırmacı

Dr. İbrahim Halil Yılmaz -  AYBÜ GPM

 

Katılımcılar: Sosyal bilimler alanında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler

Dersin işleniş biçimi: Yüzyüze ve Çevrimiçi

Not: Şehir dışından kursa katılmak isteyenler ya da mesai saatleri nedeniyle derse yüz yüze katılma sorunu yaşayanlar için hibrit eğitim modeli uygulanacaktır.
AYBÜ Cinnah yerleşkesinde yapılacak derslere isteyen katılımcılar online olarak da katılabilecektir.

 

Başvuru için TIKLAYINIZ.

 

Sorularınız için:

gpm@ybu.edu.tr

0312 906 10 95

 

Güncelleme Tarihi: 09.05.2022