Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Gönüllü Çalışma Arkadaşları Arıyoruz!!!

Merkezimiz bünyesinde yürütülmekte olan bilimsel araştırma ve çalışma gruplarında yer alacak lisans öğrencisi çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuru kriterleri aşağıda yer almaktadır:

- Sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyor olmak,

- Lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak,

- Orta düzey İngilizce yeterliliğine sahip olmak,

İlgililerin gpm@ybu.edu.tr adresine mail atmaları yeterlidir.