Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Konferansa Çağrı !!! Mülteciler: Entegrasyon, Uyum, Dayanışma, Ev Sahipliği ya da Ne? Türkiye ve Almanya'da Felsefeler, Politikalar ve Uygulamalar

Konferansa Çağrı

 

Mülteciler: Entegrasyon, Uyum, Dayanışma, Ev Sahipliği ya da Ne?

Türkiye ve Almanya'da Felsefeler, Politikalar ve Uygulamalar

İstanbul, 26 Kasım 2021

 

Türkiye milyonlarca Suriyelinin yanında on binlerce başka uyruklardan da mülteciyi barındırıyor. Pek çok açıdan bu kadar fazla mülteciye ev sahipliği yapmak beraberinde oldukça karmaşık sorunu da beraberinde getiriyor ve Türkiye’deki mültecilerin geleceği bu zorlukları başarıyla aşmalarına bağlı görünüyor.

Adına entegrasyon, uyum ya da başka ne dersek diyelim kavramların neye işaret ettiği ve içinin nasıl doldurulduğu önemli bir mesele haline gelmektedir. Sosyal bilimlerin en canlı tartışmalarının yapıldığı bu alan Türkiye özelinde daha da anlamlı bir hale gelmekle beraber henüz yeterince nitelikli bir tartışmanın yapıldığını söylemek güç görünmektedir.

Türkiye’nin göç karakterinin son yıllarda bir değişim geçirdiği inkâr edilemez. Suriyelilerin gelişinin hemen öncesinde net bir göç ülkesi karakteri kazanan Türkiye’nin, yakın ve uzak çevresindeki bölgelerden gelen göçmen nüfusu ile bu karakteri daha belirgin hale gelmiştir.

Almanya da göçmenler ve zorunlu göçmenler konusunda uzun bir geçmişe sahip. Avrupa Birliği içinde en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke Almanya’dır. Türkiye ve Almanya gerek toplumsal gerekse yöntemsel açıdan göç ve sosyal uyum konularında paylaşacak pek çok ortak deneyime sahiptir. Bununla birlikte her iki ülkenin şartları ve perspektifleri arasında önemli farklılar bulunmaktadır. Pratik düzeyde birbirlerinin deneyimlerinden öğrenilecek ortak konular olmakla beraber her birinin felsefi ve politika düzeyinde kendine has özel yaklaşımlar gerekli olabilir. 

 

Amaç

Konferans Alman ve Türk akademisyen ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Konferans, farklılıkların yönetiminde aralarında çeşitli aktörlerin ve özellikle belediyelerin aralarında deneyim paylaşımına bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Konferans akademik bir platform olmakla beraber ulusal ve yerel düzeyde politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile bilimsel çalışmalar arasında bir iletişim kanalı açmayı da hedeflemektedir.

 

Arka Plan, Format ve Kaynak

Konferans, 29 ve 30 Kasım’da yapılacak olan belediyeler arası iş birliği üzerine Türk Alman Konferansı’ndan önce yapılacaktır. Etkinlik Alman Uluslararası Kalkınma Ajansı (GIZ) tarafından desteklenecektir.

Konferans, genel tartışmaların ve paralel tematik panellerin olduğu etkileşimli bir ortam içinde bir günlük bir etkinlik olacaktır.

Uluslararası bazı katılımcıların da olması planlanmakla beraber konferans etkinliklerinin ağırlıklı olarak Türk ve Alman uzmanların katkısı ile gerçekleşecektir.

Oturumların hem yüz yüze hem de online katılıma açık olduğu hibrit bir formatta gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konferans IMIS, GPM ve GIZ işbirliğinde ve FFTV (Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları: Ağ Oluşturma ve Bilgi Transferi) ve TurkMiS (Türkiye Göç Çalışmaları Ağı) desteği ile gerçekleştirilecektir.

 

Organizasyon

Konferans organizasyon heyeti Franck Duvell (IMIS, Osnabruck Üniversitesi), Ali Zafer Sağıroğlu (GPM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Thilo Moeller (GIZ)  ve Esme Bayar'dan (GIZ) oluşmaktadır. Ayrıca akademik bir danışma kurulu oluşturulacaktır.

Konferans salonu ilerleyen zamanda belirlenecek ve duyurulacaktır. Ancak konferans büyük olasılıkla İstanbul'da kongre tesisleri olan bir otelde gerçekleştirilecektir.

Tüm panelistlerin seyahat, konaklama, öğle ve akşam yemekleri organizatörler tarafından karşılanacaktır. Panelist ve katılımcılar için konferans ücreti talep edilmeyecektir.

 

Temalar

• Teori, kavramlar, uyum, entegrasyon vb. etiği

• Sosyal dayanışma

• Çocuklar, aileler

• (Zihinsel) Sağlık / Sosyal hizmet

• Eğitim

• İşgücü piyasaları, ekonomi

• Belediyeler ve şehirler

• Sivil toplum

• Cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet

• Çatışma, yabancı düşmanlığı ve önleme

• Pandeminin etkisi

• Afgan akını ile ilgili mevcut zorluklar

• Ulusötesicilik; dönüş

• Karşılaştırmalı Türk-Alman perspektifi

• Almanya'da entegrasyona Türk bakış açısı ve alınan dersler

• Diğer ilgili konulara da açığız

Bu aşamada sadece İngilizce dilinde 300-500 kelimelik özetler bekliyoruz. Özetler hakem değerlendirmesinden geçirilecektir. Bir derginin özel sayısına orijinal bir makale ile katkıda bulunmak üzere bir kısım panelist davet edilecektir.

 

Konferans dili

Konferans Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak gerçekleştirilecek ve simultane çeviri yapılacaktır.

 

İletişim ve özet gönderme

Email: imis.gpm.giz.conf2021@gmail.com

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/startpage.html  

https://aybu.edu.tr/gpm

 

Rezervasyon

Salgının neden olduğu belirsizlik nedeniyle, şu anda hibrit bir konferans planlanmaktadır. Pandemi koşullarının ağır seyretmesi durumunda panelistlerin ve 50 -60 kadar katılımcının salonda ağırlanması ve dinleyicilerin ise etkinliğe çevrimiçi olarak takip etmesi ve katkıda bulunması istenecektir. Konferansın hemen öncesinde ayrıntıları ilan edilecek bir sağlık protokolü izlenecektir. Pandemi koşullarının izin vermesi durumunda, konferansın yaklaşık 60 veya daha fazla kişiden oluşan bir izleyici kitlesinin izlemesine de açılması düşünülmektedir.

 

Taslak Program

Bildiri özeti son başvuru tarihi: 01/10/2021

Kabul ilan tarihi: 08/10/2021

Programın ilanı: 15/10/2021

Konferans programı

Varış tarihi: 25.11.2021

Konferans tarihi: 26.11.2021    09 00-18 00

Ayrılma tarihi: 27.11.2021

 

Çağrı metnini indirmek için tıklayınız