MERKEZ MÜDÜRÜ

 

MERKEZ MÜDÜRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Göç Sosyolojisi, Uluslararası İnsan Hareketliliği, Etnisite-Kimlik, Ortadoğu'da Siyasal Akımlar

İletişim: alizaferus@yahoo.com 

Özgeçmiş