AYBÜ GPM Misyon ve Vizyon

AYBÜ GPM Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Türkiye’ye veya Türkiye’den dış ülkelere yönelik veya Türkiye’nin içinde meydana gelen göç ve insan hareketliliklerini izlemek, takip etmek; bu konularda araştırmalar, projeler hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak,

İç, dış, zorunlu, gönüllü göçler, kitlesel ve genel insan hareketlikleri, iş ve işçi hareketlilikleri gibi göç ve insan hareketliliği olgusunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel ve akademik faaliyetler yürütmek,

Farklı disiplin alanlarının imkanlarından yaralanarak bilimsel ve akademik nitelikte faaliyet alanlarına yönelik araştırma yapmak,

Göç ve insan hareketliliği konularında arşiv ve kütüphane oluşturmak,

Amaçları kapsamında yerli ve yabancı uzmanlara çalışma imkânı sunmak; staj ve eğitim faaliyetlerini yürütmek,

Göç ve insan hareketliliği konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

Diğer ilgili aktörler ile birlikte ortak veya münferit seminer, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, kongre, forum ve benzeri düzenlemek ve bunlara iştirak etmek,

Amaçları doğrultusundaki tüm çalışmalarını insan hak ve özgürlükleri temelinde adalet ve şeffaflık prensiplerine göre sürdürmektir.

 

Vizyonumuz;

Göç alanında yapılan teorik ve pratik araştırmalar yoluyla bilgi birikimine katkıda bulunmak, evrensel nitelikte ürettiği bilgi ve hizmeti ülke ve insanlık yararına kullanarak göç alanında uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektir.