Yüksek Lisans (MSc)

AnasayfaFORMLARYüksek Lisans (MSc)

TÜRKÇE ENGLISH
1) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 1) Master Thesis Defense Examination Jury Recommendation Form
2) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu 2) Master Thesis Defense Examination Official Report Form

 

TÜRKÇE ENGLISH
  1) Foreign Student Application Form
2) Danışman Değişikliği Formu 2) Advisor Change Form
3) Ders Saydırma Formu 3) Course Substitution Form
4) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu 4) Taking Courses From Other Higher Education Institutions Form
5) Kayıt Dondurma Talep Formu 5) Freeze Registration Request Form
6) Lisansüstü İlişik Kesme Formu 6) Discharge Form
7) Lisansüstü Tez Konusu Önerme Formu 7)Thesis Subject Proposition Form
8) Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 8) Special Student Course Registration Form
9) İkinci Danışman Atama Formu 9) Second Thesis Advisor Appoinment Form
10) Seminer Değerlendirme Formu 10) Seminer Assesment Form
11) Yatay Geçiş Başvuru Formu 11) Graduation Transfer Application Form
12) Lisansüstü Tez Kontrol Formu 12) Graduate Thesis Control Form
13) Lisansüstü Tez Benzerlik Tarama Formu 13) Graduate Thesis Similarity Scanning Form
14) Lisansüstü Tez Teslim Formu 14) Graduate Thesis Submission Form
15) Lisansüstü Tez Çoğaltılması İzin Belgesi 15) Permission Form For The Reproduction and Publishing of Thesis
16) Tez Yazım Kılavuzu 16 ) Thesis Writing Guideline
17) Yüksek Lisans Tez ve Eser Değerlendirme  
18) Genel Dilekçe 18) Request From

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

1) Bitirme Sınavı Jüri Öneri Formu
2) Bitirme Sınavı Tutanak Formu
3) Dönem Projesi Bildirim Formu
4) Dönem Projesi Kontrol Formu
5) Dönem Projesi Sonuç Formu
6) Dönem Projesi Teslim Formu
7) Mezun Öğrenci Bilgi Formu
8) Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.