Enstitü Hakkında

AnasayfaENSTİTÜ HAKKINDAGenel Bilgi

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, temel mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında yüksek lisans eğitimi vermek, yardımcı olmak ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. Yüksek lisans çalışmalarının ana hedefi,  temel kavramları en derin şekilde anlamış ve kendi özel çalışma alanlarında en gelişmiş teknik ve yöntemleri kullanan  mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektir.
 

Fen Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası  ihtiyaçlara odaklanmış olmasından dolayı ulusal ve uluslararası bilimsel eğilimleri en güncel şekilde takip etmekte ve öğrencilerimiz en güncel teorik ve uygulama bilgi ve becerileri ile derin ve detaylı bir şekilde donatılmaktadır.
 

Projeler ve bitirme tezleri, sanayinin doğrudan çözümler sunan çeşitli bilim dalları arasında ortak çalışma ve koordinasyon ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, toplumun güncel ihtiyaçlarına uygun, hayat standartlarını iyileştirmeyi sağlayan ve  çevreye duyarlı araştırma konularını seçmek için teşvik edilmektedir. Bütün akademisyenlerimiz alanlarında son derece uzmandır ve uluslararası alanda  çok önemli yayınlar üretmişlerdir.  Akademisyenlerimiz, tecrübelerini etkili bir şekilde öğrencilerine aktarmayı kendilerine görev edinmiş ve onlara, çalışmalarının değişik aşamalarında en iyi karar alma konusunda, rehberlik  yapmaktadır.
 

 

Graduate School of Natural and Applied Sciences

 

The Graduate School of Natural and Applied Sciences is established with the intent of giving, helping and supervising graduate education in the fields of engineering and natural sciences. The main objective of the graduate study is  to produce engineers and scientists with deep understanding of the basic concepts and using advanced techniques  and methods in their  special study areas.
 

Since the Graduate School of Natural and Applied Sciences  focuses on national and international needs, it follows up to date national and  international scientific trends,  and our students are equipped with  rigorously  theoretical and applied  knowledge and skills  in depth.
 

The projects and dissertations are carried out with interdisciplinary cooperation and coordination, which aim to provide solutions to the industry. Our students are encouraged to select research topics in line with the demands of society toward  improving their life standards while remaining sensitive to the  environment.   Our academic staff are  expert in their areas and have  international  publications with high impact rate.  All academicians have  the sense of duty to incorporate their expertise in an influential manner to fellow students and they provide a continuous guidance to them about to give the best decision in different stages  of their studies.

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.