Fen Bilimleri Enstitüsü
|

Doktora (Ph.D.)

TÜRKÇE İNGİLİZCE
1) Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 1) PhD Thesis Monitoring Committee Appointment Form
2) Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu 2) Doctoral Thesis Monitoring Committee Report Form
3) Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu 3) PhD Thesis Proposal Defense Report Form
4) Doktora Tez Savunma Jüri Atama Formu 4) PhD Thesis Defense Jury Assignment Form
5) Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu 5) Doctoral Thesis Defense Exam Report Form
6) Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru ve Jüri Atama Formu 6) Doctoral Qualifying Exam Application and Jury Assignment Form
7) Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu 7) Doctoral Qualifying Exam Report Form
8) Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Kağıdı Formu 8) Doctoral Qualification Oral Exam Paper Form
9) Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Kağıdı Formu 9) Doctoral Qualification Written Exam Paper Form

 

TÜRKÇE ENGLISH
  1) Foreign Student Application Form
2) Danışman Değişikliği Formu 2) Advisor Change Form
3) Ders Saydırma Formu 3) Course Substitution Form
4) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu 4) Taking Courses From Other Higher Education Institutions Form
5) Kayıt Dondurma Talep Formu 5) Freeze Registration Request Form
6) Lisansüstü İlişik Kesme Formu 6) Discharge Form
7) Lisansüstü Tez Konusu Önerme Formu 7)Thesis Subject Proposition Form
8) Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 8) Special Student Course Registration Form
9) İkinci Danışman Atama Formu 9) Second Thesis Advisor Appoinment Form
10) Seminer Değerlendirme Formu 10) Seminer Assesment Form
11) Yatay Geçiş Başvuru Formu 11) Graduation Transfer Application Form
12) Lisansüstü Tez Kontrol Formu 12) Graduate Thesis Control Form
13) Lisansüstü Tez Benzerlik Tarama Formu 13) Graduate Thesis Similarity Scanning Form
14) Lisansüstü Tez Teslim Formu 14) Graduate Thesis Submission Form
15) Lisansüstü Tez Çoğaltılması İzin Belgesi 15) Permission Form For The Reproduction and Publishing of Thesis
16) Tez Yazım Kılavuzu (31.03.2022'de Güncellendi) 16 ) Thesis Writing Guideline (Updated on 31.03.2022)
17) Doktora Tez ve Eser Değerlendirme 17) Graduate Thesis and Study Evaluation Form
18) Genel Dilekçe 18) Request From
19) Askerlik Tecil Formu