Sekreterya

Arş. Gör. Güneş Muhip ÖZYURT (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Mahmut CADUK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Abdulmuttalip IŞIDAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Kamil KARASU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arşç Gör. Serpil YILDIRIM (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)