Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ (Başkan) (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmed ALDYAB (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Mehmet Sadık GÜR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Mahmut CADUK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Güneş Muhip ÖZYURT (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Serpil YILDIRIM (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Elif DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Özlem Züleyha KURAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Abdulmuttalip IŞIDAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Kamil KARASU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)