Onur Kurulu

Prof. Dr. Metin DOĞAN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)

Prof. Dr. Şeref  Ateş (YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI)

Prof. Dr. Musa YILDIZ (AHMET YESEVÎ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI)