Katılım Şartları

Katılım Ücreti

Katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Sunumlar bu üç dilden herhangi birisinde yapılabilir.

Özet Kitabı

Kongrede sunulan tüm bildirilerin özetleri Bildiri Özetleri Kitabı olarak basılacaktır.

Bildiri Kitabı

Kongrede sunulan bildiriler Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.

Bildirilerinin Bildiri Kitabında yer almasını isteyen katılımcılar için;

Tam Metin Teslim Tarihi : 15 Ekim 2017’dir.

Bildiri Özeti ve Metni Yazım Kuralları

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri özeti Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden birisinde 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde oluşturulmalıdır ve beş anahtar kelime içermelidir.

Bildiri tam metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dâhil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Türkçe ve İngilizce oluşturulan metinlerde yazılar Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metin içi yazılar 12 punto, dipnotlar ve kaynakça ise 10 puntoyla oluşturulmalıdır.

Arapça oluşturulan metinlerde yazılar Traditional Arabic yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metin içi yazılar 14 punto, dipnotlar ve kaynakça ise 11 puntoyla oluşturulmalıdır.

Kaynak gösteriminde APA  (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.

Kabul edilen bildirilerden İngilizce özet talep edilecektir.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiri özetleri başvuru formuyla birlikte en geç 16 Temmuz 2017 tarihine kadar aybueast@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. Başvuru formu için tıklayınız.

Kongreye akademisyenlerin yanı sıra eğitimlerine devam etmekte olan ilgili alandaki lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri de başvurabilir.

Bildiri metni, daha önce "Alt başlıklar/Ele Alınacak Konular" başlığı altında verilen konuları içermelidir. 

Bildiri özetinde işlenecek konu ana hatlarıyla dile getirilmelidir. 

Bildiri metninin Ortadoğu Dilleri ve Edebiyatları alanına yeni bir katkı sağlaması aranan başlıca özelliktir.

Kongreye birden fazla yazarlı bildiriyle katılım yapılamamaktadır.

Katılımcılar birden fazla bildiri ile katılamazlar.

Bildiri özetinin eklendiği e-posta mesajının konu kısmı, bildiri yazarının "soyadı-adı-abstract-2017" olarak doldurulmalıdır. Örnek: yılmaz-mehmet-abstract-2017

Bildiri özeti, microsoft word dosyası formatında olmalı ve dosya adı bildiri sahibinin soyadı-adı olmalıdır. Örnek: yılmaz-mehmet.docx

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi 

Kabul edilen bildirilerin kitapta yer alması için bildiri tam metninin en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar aybueast@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri tam metninin eklendiği e-posta mesajının konu kısmı, bildirinin ilk sıradaki yazarının "soyadı-adı-paper-2017" olarak doldurulmalıdır. Örnek: yılmaz- mehmet-paper-2017

Bildiri tam metni, microsoft word dosyası formatında olmalı ve dosya adı bildiri sahibinin soyadı-adı-paper olmalıdır. Örnek: yılmaz-mehmet-paper.docx