Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih Edebiyat) Bildiriler Kitabı Birinci Cilt 

 

Uluslararası Ortadoğu Kongresi Dil Tarih Edebiyat) Bildiriler Kitabı İkinci Cilt

 

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öncülüğünde 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da “Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat” kongresi düzenlenecektir. Bu kongre, tarih boyunca farklı ülkelerin ve toplumların ilgi ve yaşam alanı olan Ortadoğu bölgesini dil, tarih ve edebiyat bağlamında ele almayı amaçlamaktadır. Çeşitli uygarlıkların, inanışların ve dillerin hakimiyet kurduğu Ortadoğu aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir bölgedir. Jeo-stratejik öneminin yanı sıra doğal kaynakları da bölgeyi farklı unsurların temel çatışma alanı haline dönüştürmüştür. 

Günümüzde tarihinin en kaotik dönemlerinden birini yaşayan; savaşların, etnik, dinsel, kültürel ve mezhepsel çatışmaların iç içe geçtiği Ortadoğu’yu dil, tarih ve edebiyat bağlamında ele almak önem arz etmektedir. Bu sebeple ilgili alanlar ışığında akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek Ortadoğu’daki Dil ve Ulusal Kültür; Savaş ve İşgallerin Dil Üzerindeki Etkileri; Emperyalizm; Din, Siyaset ve Toplum; Savaş ve Edebiyat; Edebiyatta Kadın; Cinsiyet ve Kimlik; Modern Ortadoğu ve Edebi Akımlar; Arap Baharı gibi konuların tarihî, edebî, kültürel, sosyolojik ve filolojik bakımdan ele alınmasının ve tartışılmasının bu alandaki literatüre önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. İlgilileri kongreye katkı sağlamaya davet ediyoruz.                                          

Düzenleme Kurulu

Kongre Bildiri Özetleri E-Kitapçığı

Katkı Sağlayanlar

ybu logo ile ilgili görsel sonucu ahmet yesevi logo ile ilgili görsel sonucu