Birim Hakkında

  GÖREVİ                                                                                           AD-SOYAD                                    TEL

 Döner Sermaye İşletme Müdürü                                    Mehmet Fatih TÜRKKAN                        0312-3241555-1274

 Bilgisayar İşletmeni                                                                   Uğur AYDIN                                      0312-3241555-1386