İş Akış Şemaları

Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci

Evrakın Arşive Kaldırılma İş Akış Süreci

Fakülte Kurulu İş Akış Süreci

Fakülte Kurulu Oluşumu İş Akış Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Süreci

Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci

Gelen Evrak İş Akış Süreci

Giden Evrak İş Akış Süreci

Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci

Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

İdari Personel Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İzin İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Sildirme İş Akış Süreci

Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

Kurumlar Arası (Programına Göre) Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeret Sınavları İş Akış Süreci

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (EK-1) Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

Önlisans-Lisans Öğrenci İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Önlisans-Lisans Yabancı Uyruklu Kontenjanı ile Öğreni İlk Kayıt İş Akış Süreci

Özel Durumlarda Kurumlar Arası (24. Madde Kapsamında) Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

Personel Görevden Ayrılma İş Akış Süreci

Personel Göreve Başlama İş Akış Süreci

Resmi Yazışma İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Devir Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci

Uzmanlık Öğrencilerinin Göreve Başlama İş Akış Süreci

Uzmanlık Öğrencisi Uzmanlık İşlemleri İş Akış Süreci

Haberler