Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Handan SOYSAL

Dr. Öğr. Üyesi Ercan KARABULUT

 

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ümit YOLCU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Güzin Neda HASANOĞLU ERBAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yasin ERTEM

Dr. Öğr. Üyesi Onur ODABAŞI

Arş. Gör. Fatma Nur KONARILI

Arş. Gör. Halil ANLAR

Arş. Gör. Hilal ALTAY

 

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşe IŞIL ORHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TULUMBACI

Arş. Gör. Muhammed DEMİR

 

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Selen İNCE YUSUFOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esma SARIÇAM

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Büşra KESKİN

 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Eylem Ayhan ALKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ayla ÖZTÜRK

Doç. Dr. Şeyma BOZKURT DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Ayşe TAYMAN

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Alper ÇAĞLAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Filiz AYKENT

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SOĞANCI

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertaç ÖZDOĞAN

Arş. Gör. Kübra Aybüke AYDEMİR

Arş. Gör. Mine TURAL

Arş. Gör. Kuddusi AKBULUT

Arş. Gör. Mesut YILDIRIM

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Duygu TUNCER (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Hilal YİYİT

 

Ortodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr. Metin ORHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Özer ALKAN

Dr. Öğr. Üyesi Özge USLU AKÇAM

Arş. Gör. Ozan ACAR

 

Radyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Elif YILDIZER KERİŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Arzu ALAN

Haberler