Program Hakkında

PROGRAM HAKKINDA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş olup çok hızlı büyüyen, imkanlarını gün geçtikçe artıran ve geliştiren, dünya standartlarında eğitim vermekte olan bir üniversitedir. Ayrıca konumu ve bünyesinde kaliteli öğretim üyelerini barındırması sebebiyle hali hazırda Türkiye’nin çok tercih edilen üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında YGS-2 puanı ile 40 genel kontenjan 1 okul birinciliği kontenjanı olmak üzere 41 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

 

Programın amacı:

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk alacak, toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmek ve ülkemizdeki nitelikli diş hekimi yardımcı personel açığını kapatmaktır. Eğitim süresince sağlanan staj olanakları öğrencilerin kendilerini azami düzeyde geliştirmeleri için büyük fırsat sunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun eğitim öğretim programı sadece teorik gelişimi hedeflememektedir. Aynı zamanda güçlü bir pratik alt yapıyla eğitim pekiştirilerek öğrencilerimizin klinikte çalışmaya hazır hale gelmesi planlanmaktadır. Günümüz iş dünyasında son derece önemli olan insan ilişkileri vurgulanarak, bireyin sosyal açıdan da tam olarak olgunlaşmasını sağlayacak bir eğitim hedeflenmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı'ndan mezun olanlara “Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans” diploması ve Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) ünvanı verilir. 

Programın amacı, diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirmektir.

Çağımızda ilerleyen diş hekimliği mesleğinde bir diş hekiminin bir kliniği ideal bir şekilde tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. Geçmişte bu yardımcılar herhangi bir eğitimden geçmeksizin çıraklık döneminden sonra mesleklerini sürdürmüşlerdir. Bir diş hekimliği kliniğinin uygun şekilde yürütülmesi için bilimsel açıdan donanımlı ve gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personeli istihdam etmesi zorunludur. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedirler. Eğitim süreci teorik ve pratik dersleri içerecektir. Öğrencilerin klinik eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

 

Eğitim Süreci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçedir. Eğitim süresince; zorunlu önlisans derslerinin yanı sıra çeşitli mesleki dersler okutulur. Dersler 132 m2’lik 100 öğrenci kapasiteli sınıflarda işlenecektir. Programın yürütülebilmesi için gerekli olan uygulama alanı fantom simülasyon laboratuarı ve diş klinikleri AYBÜ Diş hekimliği Fakültesi bünyesinde sağlanacaktır. Öğrencilerimizin teorik ve preklinik dersleri, AYBÜ Etlik 15 Temmuz Şehitleri Binasında, klinik eğitimi ve stajları AYBÜ Tepebaşı Ağız, Diş Sağlığı Eğitim Hastanesinde verilecektir. Ayrıca üniversitemizde kantin, kafeterya ve öğrencilerin faydalanabileceği yüzme havuzu mevcuttur.

Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikerinin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

 

İlgilendiği Konulara Örnekler

• Diş ünitelerini muayeneye ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar.
• Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.
• Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder.
• Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.
• Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur.

 

Staj

Programdan mezun olabilmek için staj ve benzeri çalışmalar AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 2., 3. ve 4. yarıyıllarda gerçekleştirilecektir. Her klinik, staj çalışmasını ve başarı değerlendirmesini kendi bünyesinde gerçekleştirecektir. Öğrencilerin 1. yılın sonunda 30 iş günü staj yapma zorunlulukları vardır.

 

İstihdam Olanakları

Sağlık Bakanlığının güncel verileri ülkemizdeki yakın gelecekte ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talebin artacağını göstermektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olan öğrenciler hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.

 

Meslekte İlerleme

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, "Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi" gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

Haberler