Genel Bilgiler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü, Üniversitenin uluslararası tüm faaliyetlerinin yanı sıra Erasmus+, Mevlana, Farabi değişim ve Uluslarararası Yaz Okulu programlarını yürütmektedir. Ayrıca, Birimimizin ana faaliyetlerinden biri olan uluslararası ikili akademik işbirliği anlaşmaları ve uluslararası ortak diploma programları da Birimimiz tarafından koordine edilip yürütülmektedir. Uluslararasılaşma üniversitemizin en önemli stratejik hedeflerinden biri olduğundan Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya’da toplam 200’ün üzerinde üniversite ile çeşitli işbirliği anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Birimimiz, üniversitemiz öğrencileri ile değişim programları kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere destek ve danışmanlık sağlamaktadır. Öğrencilerimize uluslararası ve ulusal değişim programlarımızla ilgili enformatik oryantasyonlar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek gidecekleri ve gitmek isteyecekleri ülkelerle ilgili bilgi sağlamak ve tercihlerini en verimli şekilde yapmalarına yardımcı olmak birimimizin görevleri arasındadır.Aynı zamanda değişim programları kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere yerleşkelerimiz hakkında bilgi, barınma olanakları ve vize işlemleriyle ilgili destek sağlayarak öğrencilerimiz ile akademik ve idari birimler arasındaki iletişimi koordine etmekteyiz.

Misyon

Dış İlişkiler Birim Koordinatörlüğü’nün misyonu; üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanımlarını, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmalarını ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmayı sağlayarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Koordinatörlüğümüzün vizyonu; ulusal ve uluslararası arenada etkin bir iletişimi temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.