YİTAK Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2017-2018 YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYUMU

"YİTAK" ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

 

2017-2018 akademik yılı yaz dönemi için 2017-1-TR01-KA103-040139 numaralı proje çerçevesinde Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğü’nde Ankara’daki üniversitelerin katılımıyla yürütülen Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) kapsamında Erasmus+ Programı Öğrenci Yaz Staj Hareketliliği için yapılan başvurular AYBÜ Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Seçimler Ulusal Ajans’ın Uygulama El Kitabı ve başvuru ilanında belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılmıştır. Kontenjanlar ise en yüksek puanlar göz önünde bulundurularak her akademik birimden benzer/eşit sayıda öğrencinin programdan hibeli olarak faydalanmasını sağlayacak şekilde dağıtılmıştır. YİTAK  Konsorsiyum ortaklarından kullanılmayan hibe olduğu için başvuru ilanında belirtilen kontenjanlar arttırılmıştır.

Sonuçlara İtiraz: Oluşabilecek maddi hatalara karşın, başvuru yapmış öğrencilerin en geç 23.05.2018 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar dilekçe ile ofisimize başvurarak sonuçlara itiraz etmeleri mümkündür. Ancak, bu tarihten sonra gelecek itirazlar değerlendirilmeyecektir. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır.

Feragatlar: Erasmus Staj Hareketliliği’ne asil olarak seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında feragat eden öğrenciler gelecekteki Erasmus başvurularında -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Ancak, bu tarihten sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrenciler bir sonraki başvurularında -10 puan uygulamasına tabi olacaklardır. Haklarından feragat eden öğrencilerin yerlerine puan üstünlüğüne göre sıralamadaki yedek öğrenciler hibelendirilecektir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu:

Listede yedek olarak yer alıp programdan HİBESİZ olarak faydalanmak isteyen öğrenciler en geç 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16.30’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurabilirler. Bu öğrencilerin başvuru sonuçları yapılacak değerlendirme sonunda kesinlik kazanacaktır.

Yapılacak İlk İşlemler

- Asil olarak belirlenen öğrencilerin başvuru ilanını tekrar okumaları tavsiye edilmektedir.

- Asil olarak belirlenen öğrencilerin davet mektubu temin ettikleri şirkette/kurumda/kuruluşta staj yapmaları gerekmektedir. Davet mektubunu değiştirmek isteyen öğrenciler sonuç ilanında yerleştirildikleri ülke grubu içinde veya alt gruptaki bir ülke için talepte bulunabilirler. Ancak üst gruptaki bir ülkede staj yapmak üzere talepte bulunamazlar. Ülke grupları listesi için başvuru ilanının “Hibe Desteği” bölümünü tekrar incelemeniz önerilmektedir.

- Pasaport, vize, ulaşım ve konaklama işlemleri öğrencilerin sorumluluğunda olduğu için öğrencilerin buna göre hareket etmeleri önerilmektedir.

- Birleşik Krallık’ta staj yapacak öğrencilerin TIER 5 vizesi almaları gerekmektedir. TIER 5 vizesine başvuru yapabilmek için CoS (Certificate of Sponsorship) başvurusu gereklidir. CoS başvurusu öğrenci adına Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple bu öğrenciler seçim listesinde asil olarak yer aldıktan sonra aşağıdaki web sayfasını ziyaret etmeli, belirtilen belgeleri tamamlamalı ve bu belgeleri CoS başvurusunu yapmak üzere Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Bu vize türü için gerekli olan CoS Numarası ile ilgili cevabın gelmesi en az dört hafta sürebilmekte ve CoS Numarası başvurusu her zaman olumlu olmayabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin CoS başvuru belgelerini en kısa sürede hazırlamaları gerekmektedir. Bu vize türüne (TIER 5) sahip olmayan öğrencilerin seçim listesinde asil olarak yer alsalar dahi staj hareketliliğinden faydalanamayacağı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta staj yapmak isteyen öğrencilerin bu durumu dikkate alarak planlama yapmaları ve CoS için gerekli belgeleri en kısa sürede ofisimize getirmeleri önerilmektedir. İlgili resmi duyuruya Birleşik Krallık Ulusal Ajansı’nın aşağıdaki sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://www.erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship

- Bundan sonra yapılacak işlemlerin ve hazırlanacak belgelerin anlatılacağı oryantasyon toplantısı, 24 Mayıs 2018 tarihinde ve 15.30-16.30 saatleri arasında Etlik Milli İrade Binası B Blok 3.Katta bulunan Dış İlişkiler Ofisimizde gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek Oryantasyon Toplantısı’na katılmak zorunludur.

- Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, web sayfamız ve başvuru formlarınızda sunduğunuz e-posta adresiniz olacaktır. Bu nedenle lütfen web sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sık sık kontrol ediniz.

Sonuç listesi için TIKLAYINIZ.

Başarı dileklerimizle...

AYBÜ Erasmus Koordinatörlüğü

(21.05.2018)