2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS KONSORSİYUM STAJ SONUÇLARI

2017-1-TR01-KA103-043229 NUMARALI ERASMUS+ PROJESİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU SONUÇLARI

 

Değerli Öğrencilerimiz,

2017 çağrı döneminde kabul edilen 2017-1-TR01-KA103-043229 numaralı Erasmus+ Anadolu’dan Avrupa’ya Kültür Köprüsü Konsorsiyum Projesi kapsamında 2017-2018 akademik yılı yaz dönemi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvurusu yapmış olup hareketliliğe katılacak öğrenciler AYBÜ Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Seçimler Ulusal Ajans’ın Uygulama El Kitabı ve başvuru ilanında belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılmıştır. Konsorsiyumun sağladığı staj imkânları sınırlı olduğundan kontenjanlar davet mektubu olan öğrencilerden puan üstünlüğüne göre değerlendirilmiştir. Buna göre kontenjanlar en yüksek puanlar göz önünde bulundurularak her bölümden en az bir öğrencinin, her akademik birimden benzer/eşit sayıda öğrencinin programdan hibeli olarak faydalanmasını sağlayacak şekilde dağıtılmıştır. Konsorsiyum ortaklarından kullanılmayan hibe olduğu için ilanda belirtilen kontenjanlar arttırılmıştır.

 

Sonuçlara İtiraz: Oluşabilecek maddi hatalara karşın, başvuru yapmış öğrencilerin en geç 08.05.2018 Salı günü saat 16.30’a kadar dilekçe ile ofisimize başvurarak sonuçlara itiraz etmeleri mümkündür. Ancak, bu tarihten sonra gelecek itirazlar değerlendirilmeyecektir. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır.

 

Feragatlar: Erasmus Konsorsiyum Staj Hareketliliği’ne asil olarak seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16.30’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında feragat eden öğrenciler gelecekteki Erasmus başvurularında -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Ancak, bu tarihten sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrenciler bir sonraki başvurularında -10 puan uygulamasına tabi olacaklardır. Haklarından feragat eden öğrencilerin yerlerine puan üstünlüğüne göre sıralamadaki yedek öğrenciler hibelendirilecektir.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu: Listede yedek olarak yer alıp programdan HİBESİZ olarak faydalanmak isteyen öğrenciler en geç 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16.30’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurabilirler. Bu öğrencilerin başvuru sonuçları yapılacak değerlendirme sonunda kesinlik kazanacaktır.

Yapılacak İlk İşlemler:

Asil olarak belirlenen öğrencilerin başvuru ilanının özellikle “Dikkat” ve “Hibe Desteği” bölümlerini tekrar okumaları tavsiye edilmektedir.

Asil olarak belirlenen öğrencilerin davet mektubu temin ettikleri şirkette/kurumda/kuruluşta staj yapmaları gerekmektedir. Davet mektubunu değiştirmek isteyen öğrenciler sonuç ilanında yerleştirildikleri ülke grubu içinde veya alt gruptaki bir ülke için talepte bulunabilirler. Ancak üst gruptaki bir ülkede staj yapmak üzere talepte bulunamazlar. Ülke grupları listesi için başvuru ilanının “Hibe Desteği” bölümünü tekrar incelemeniz önerilmektedir.

Pasaport, vize, ulaşım ve konaklama işlemleri öğrencilerin sorumluluğunda olduğu için öğrencilerin buna göre hareket etmeleri önerilmektedir.

Birleşik Krallık’ta staj yapacak öğrencilerin TIER 5 vizesi almaları gerekmektedir. TIER 5 vizesine başvuru yapabilmek için CoS (Certificate of Sponsorship) başvurusu gereklidir. CoS başvurusu öğrenci adına Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple bu öğrenciler seçim listesinde asil olarak yer aldıktan sonra aşağıdaki web sayfasını ziyaret etmeli, belirtilen belgeleri tamamlamalı ve bu belgeleri CoS başvurusunu yapmak üzere Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’ne teslim etmek zorundadır. Bu vize türü için gerekli olan CoS Numarası ile ilgili cevabın gelmesi en az dört hafta sürebilmekte ve CoS Numarası başvurusu her zaman olumlu olmayabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin CoS başvuru belgelerini en kısa sürede hazırlamaları gerekmektedir. Bu vize türüne (TIER 5) sahip olmayan öğrencilerin seçim listesinde asil olarak yer alsalar dahi staj hareketliliğinden faydalanamayacağı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta staj yapmak isteyen öğrencilerin bu durumu dikkate alarak planlama yapmaları ve CoS için gerekli belgeleri en kısa sürede ofisimize getirmeleri önerilmektedir. İlgili resmi duyuruya Birleşik Krallık Ulusal Ajansı’nın aşağıdaki sayfasından ulaşılabilmektedir.

          https://www.erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship

Bundan sonra yapılacak işlemlerin ve hazırlanacak belgelerin anlatılacağı Oryantasyon Toplantısı’nın 11 Mayıs Cuma günü saat 14.00-16.00 arasında Etlik Milli İrade Binası Menekşe Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlanan tarih ve saatte değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirme web sitesi üzerinden yapılacaktır. Düzenlenecek Oryantasyon Toplantısı’na katılmak zorunludur.

Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, web sayfamız ve başvuru formlarınızda sunduğunuz e-posta adresiniz olacaktır. Bu nedenle lütfen web sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sık sık kontrol ediniz.

 

Başvuru sonuçları için tıklayınız.

 

Başarılar dileriz.

AYBU Erasmus Koordinatörlüğü

(04.05.2018)